ניתוח תיקון אסימטריה בפנים

מבט מלפנים משמאל - המצב לפני הניתוח מימין - המצב לאחר הניתוח