ניתוח לסת

מבט מהצד משמאל - המצב לפני הניתוח מימין - התוצאה לאחר הניתוח