הצרת לסת וסנטר

מבט מלפנים משמאל - לפני הניתוח מימין - לאחר הניתוח