ניתוח סנטר

מבט מהצד משמאל - המצב לפני הניתוח מימין - המצב לאחר הניתוח