הזזת לסת וסנטר

מבט מהצד משמאל - לפני הניתוח מימין - לאחר הניתוח